เสริมให้บ้านเฮง! ด้วยการติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลตามหลักฮวงจุ้ย

ต้องยอมรับว่าในการสร้างบ้านแต่ละหลังนั้น หลักการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบ้านเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและอยู่อาศัย จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ซึ่งนอกจากการออกแบบตามหลักของสถาปนิกแล้ว หลัก “ฮวงจุ้ย” ก็ถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน แม้ปัจจุบันในโลกจะมีความทันสมัยมากขึ้น แต่หลักฮวงจุ้ยก็ยังคงถูกนำมาประกอบการออกแบบบ้านของหลายๆ คน เพราะด้วยความเชื่อว่าหากบ้านได้รับการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง ก็จะเป็นการเสริมพลังงานที่ดีให้กับเจ้าของบ้านนั่นเอง 

ในบทความนี้ VERSAILLES INTERTRADE จะพามารู้จักกับศาสตร์ฮวงจุ้ย พร้อมบอกถึงการติดตั้งประตู หน้าต่าง ไวนิลตามหลักดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร

ฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์เก่าแก่ของประเทศจีนที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการอาศัยหลักการไหลเวียนพลังงานของธรรมชาติบนผืนโลก คำว่าฮวงจุ้ยออกเสียงตามหลักภาษาจีนแต้จิ๋ว “ฮวง” มีความหมายว่า “ลม” ส่วน “จุ้ย” มีความหมายว่า “น้ำ” ซึ่งทั้งสองก็คือสภาวะแวดล้อมที่สำคัญรอบตัวเรา ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับธรรมชาติให้เกิดผลดีต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุดนั่นเอง

การออกแบบบ้านและอาคารตามหลักฮวงจุ้ย นอกจากจะเป็นการเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้อยู่อาศัย ให้เกิดความสบายกายสบายใจมากที่สุดแล้ว ยังมีเรื่องของความเชื่อด้านการเสริมโชคลาง เพื่อช่วยให้เกิดผลดีในเรื่องต่างๆ ต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ทั้งโชคลาภ สุขภาพ ความรัก อยู่แล้วสุขสบาย มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ธุรกิจร้านค้ารุ่งเรืองมีกำไร รับทรัพย์ไม่ขาดมือ ด้วยการดูปัจจัยอย่างทำเลที่ตั้ง ทิศทาง สี ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยควบคู่กันไป 

หลักการออกแบบที่พักตามหลักฮวงจุ้ย จะคำนึงถึงทุกองค์ประกอบของบ้านให้สอดคล้องกัน ในส่วนของประตูและหน้าต่างก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นช่องที่ “เปิดรับพลังงาน” หากติดตั้งได้ตรงตามหลักที่ดีแล้ว ก็จะช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างสมดุล ดังนั้น VERSAILLES INTERTRADE จึงมีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิล ตามหลักฮวงจุ้ยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อบ้านและผู้อยู่อาศัยมาฝากกัน

ติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลอย่างไรให้เฮง ตามหลักฮวงจุ้ย!

การติดตั้งประตู หน้าต่าง ไวนิล ตามหลักฮวงจุ้ยก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการไหลเวียนพลังงานที่ดี ส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในบ้านอีกด้วย  ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าควรมีประตู หน้าต่างกี่บาน แต่ถ้าจะให้ดี ไม่ควรมีจำนวนมากเกินไป เพราะตามความเชื่อแล้วอาจเป็นการส่งผลให้เงินรั่วไหลออกไปได้ง่าย ดังนั้นการติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลที่จะช่วยเสริมในด้านต่างๆ ให้เกิดผลดีกับเจ้าของบ้านมีดังนี้

การติดตั้งประตู UPVC ตามหลักฮวงจุ้ย

  • โชคลาภ เงินทองไหลมา: ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ประตูหน้าบ้านถือเป็นบานที่สำคัญ เพราะถือว่าเป็นช่องที่เปิดรับพลังงานเป็นด่านแรก หากต้องการโชคลาภเงินทองควรเลือกติดตั้งประตู UPVC แบบบานเปิดเข้าด้านใน เสมือนเป็นการเปิดรับทรัพย์ หรือบานเลื่อน และควรมีขนาดที่ใหญ่ หากเป็นไปได้ควรมีธรณีประตูเพื่อกันไม่ให้เงินทองไหลออก ทิศทางที่ดีที่สุดคือทิศใต้ เพราะมีลมพัดและแสงเข้าถึงตลอด
  • การงานไม่ติดขัด: ถ้าไม่อยากให้การงานติดขัด ควรติดตั้งประตูไม่ให้อยู่บริเวณที่ตรงกับเสาไฟฟ้า เพราะตามหลักฮวงจุ้ยจะทำให้เกิดผลเรื่องสุขภาพ อุปสรรคการงานให้ต้องเหนื่อยยากได้ โดยให้ติดตั้งประตู UPVC ที่สามารถกันเสียงได้ และควรอยู่ในที่สงบหากเป็นประตูห้องทำงาน ควรเลือกทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ จะเป็นทิศที่ไม่ร้อนจนเกินไป
  • คนในบ้านอยู่สงบร่มเย็นไม่ทะเลาะกัน: ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งประตูบ้านให้ตรงกับประตูรั้ว หากไม่อยากให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน และหลีกเลี่ยงการติดตั้งประตูบ้านที่อยู่ตรงกับบันไดเพราะจะส่งผลให้เกิดพลังงานด้านลบ

หลับสนิท เงียบสงบเสริมพลังงานที่ดี: สำหรับประตูห้องนอนที่ต้องการความสงบเงียบ แนะนำให้ติดตั้งประตู UPVC ที่สามารถกันเสียงรบกวนลงได้ และหลีกเลี่ยงการตั้งเตียงตรงกับคานหรือหลอดไฟและประตูห้องนอนหรือประตูห้องน้ำ เพราะอาจทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้

การติดตั้งหน้าต่าง UPVC ตามหลักฮวงจุ้ย

  • นำโชคลาภเข้ามาสู่บ้าน: หน้าต่างถือเป็นช่องที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติภายนอกเข้ามาภายในบ้าน จึงควรติดตั้งหน้าต่าง UPVC แบบที่สามารถเปิดได้กว้าง ในทิศทางที่มีลมและแสงสว่างเข้าถึงตลอดเพื่อการนำสิ่งดีๆ เข้ามา และหากไม่ต้องการให้คนในบ้านเกิดปัญหากัน ควรมีหน้าต่างไม่เกิน 3 บานต่อ 1 ห้อง อีกทั้งการมีหน้าต่างมากเกินไปจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้อีกด้วย
  • หน้าที่การงานรุ่งเรือง: หากต้องการส่งเสริมให้หน้าที่การงานรุ่งเรือง ควรติดตั้งหน้าที่มีลักษณะเป็นบานเปิดออก
  • กำจัดพลังงานด้านลบ: ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ควรติดตั้งบานหน้าต่างให้ตรงกับประตูบ้าน เพราะจะทำให้ได้รับพลังงานด้านลบเข้ามาแทน ยิ่งประตูหน้าบ้านยิ่งต้องหลีกเลี่ยง เพราะจะเป็นการทำให้ลมพัดเอาความโชคดีออกไปจากบ้านด้วย
  • เสริมความมงคลให้บ้าน: การติดตั้งหน้าต่างบริเวณที่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก และรับแสงแดดได้ดีนั้น ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นการส่งเสริมสิริมงคลให้บ้านได้เป็นอย่างดี
  • หลับสนิท สุขภาพดีพักผ่อนได้เต็มที่: หากต้องการให้ห้องนอน เป็นห้องที่ให้การพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าต่าง UPVC บริเวณหัวนอน เพราะกระแสพลังงานที่ไหลเข้าออกตลอดเวลา จะส่งผลให้นอนหลับไม่สนิท ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งตำแหน่งที่ดีที่สุดคือ บริเวณที่ไม่มีความวุ่นวาย

ข้อควรระวัง: ในการติดตั้งทั้งประตู หน้าต่างไวนิลนั้น ควรหลีกเลี่ยงประตู หน้าต่างที่ใช้แล้ว ประตู หน้าต่างชำรุดเสียหายต่างๆ เพราะตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นประตูอับโชค เป็นอุปสรรคในการเข้ามาของพลัง ”ชี่ (Chi)” ที่ดี ทำให้โชคลาภและการเงินติดขัดได้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการติดตั้งประตู หน้าต่าง ไวนิล ตามหลักฮวงจุ้ยเบื้องต้น ซึ่งหากติดตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกผู้อยู่อาศัยทุกคนได้ ทั้งนี้หากใครที่ต้องการเสริมความปังความเฮงให้บ้านตัวเอง ควรหลีกเลี่ยงการมีประตู หน้าต่างที่ชำรุดหรือเก่าเกินไป และรีบแก้ไขด้วยการเลือกประตู หน้าต่างไวนิลของ VERSAILLES INTERTRADE โรงงานผลิตเส้นไวนิลที่ได้รับมาตรฐานและการยอมรับในวงการก่อสร้าง

ติดต่อเรา

บริษัท แวร์ซายส์ อินเตอร์เทรด จำกัดสำนักงานใหญ่

8/8 หมู่ 14 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

โทร. 02-9911-622

แฟ็กซ์ 02-5600-444 

อ้างอิง:

ฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ยที่นักออกแบบควรรู้ ในการติดตั้ง ประตู upvc

ตามหลักฮวงจุ้ยประตูหน้าต่างบ้าน ควรมีทั้งหมดกี่บาน