ผลเสียของการติดตั้งประตูวงกบ หน้าต่างไม้

WOOD

วงกบไม้เกิดการผุกร่อนแตกร้าวทำให้เกิดการรั่วซึม

มีการแตกร้าวตามรอยต่อและและเกิดการเสื่อมสภาพของสีเคลือบผิวต้องทาสีใหม่เป็นระยะๆ 

มีโอกาสเกิดการโก่งงอหรือบิดตัวเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิหรือได้รับความชื้นทำให้เกิดปัญหาในการเปิดปิด 

ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ ไม้ อลุมิเนียม ไวนิล

ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ 

ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ 
 
ไม้ ไม้เทียม ลามิเนต
1. สวยงามเป็นธรรมชาติ
2. การติดตั้ง ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญและ
มีขั้นตอนมาก 
3. อายุการใช้งานสั้น เนื่องจากความชื้น
4. แมลงและปลวกกิน
5. มีการยืด หดตัวของเนื้อไม้ตลอดเวลา
6. สามารถลามติดไฟ
7. การดูแลรักษายุ่งยาก ทั้งการฉาบผิวและเนื้อวัสดุ
8. ราคาถูก ยกเว้นไม้บางชนิด เช่น 
ไม้สัก ไม้มะค่า
9. มีรูปแบบจำกัด 

 
1. สวยงามคล้ายไม้
2. การติดตั้งเหมือนไม้ แต่ไม่ต้องประณีตเท่างานไม้
3. อายุการใช้งานยาวนานกว่าไม้
4. แมลงและปลวกกินบางประเภท
5. มีการยืด หดตัวของวัสดุต่ำกว่าไม้ 
6. สามารถติดไฟได้
7. การดูแลรักษาง่ายกว่าไม้
8. ราคาถูก
9. มีรูปแบบจำกัด
 
อะลูมิเนียม
ไวนิล
1. สวยงาม แต่ขาดความนุ่มนวล
2. การติดตั้งเป็นการประกอบหน้างาน 
3. อายุการใช้งานยาวนาน แต่ต้องระวังการ
กัดกร่อนจากสารเคมี
4. แมลงและปลวกไม่กิน
5. ไม่มีการยืดหดตัว แต่สามารถเกิดการรั่วซึมบริเวณรอยต่อ
6. ไม่ลามไฟ
7. การดูแลรักษาและความสะอาดง่าย แต่ต้องระวังสารเคมี
8. ราคาสูง
9. มีรูปแบบจำกัด

 
1 . สวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง
2 . การติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว 
3 . อายุการใช้งานยาวนาน
4 . แมลงและปลวกไม่กิน
5 . ไม่ยืดหดตัว และรอยต่อเชื่อมแนบสนิท
6 . ไม่ลามไฟ และเก็บรักษาอุณหภูมิภายในได้ดี
7 . การดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย
8 . ราคาค่อนข้างสูง
9 . มีรูปแบบไม่จำกัดตามแต่ต้องการ

 
 

คุณสมบัติที่โดดเด่นของประตู-หน้าต่างไวนิล แวร์ซายส์

 ประตู – หน้าต่างไวนิล มีความสวยงามลงตัว ทนทานต่อแดด ลม ฝน และไอทะเลได้ดีกว่า ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ เป็นฉนวนกันความร้อน และช่วยในการเก็บอุณหภูมิความเย็นของห้อง อาคารและบ้านเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน ช่วยลดเสียงรบกวน การดูแลรักษาง่าย รวมทั้งประตูและหน้าต่าง ไวนิลมี รูปแบบหลากหลายให้เลือกได้ไม่จำกัดความต้องการ อีกทั้งประตูหน้าต่างไวนิลไม่มีการยืดหดตัว แตกร้าวเหมือนบานไม้ทั่วไป

ข้อได้เปรียบของการติดตั้งประตู – หน้าต่างด้วยวงกบไวนิล

การเชื่อมต่อด้วยความร้อนทำให้ทุกรอยเชื่อมต่อแนบสนิทปราศจากการรั่วซึม 

มีการติดตั้งขอบยางกันน้ำ ที่วงกบและตัวบานเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำถึงสองชั้น

การติดตั้งประตูหน้าต่างไวนิล

1 . เตรียมพื้นผิวคอนกรีตบริเวณที่จะทำการติดตั้งประตู – หน้าต่างไวนิล 

2. เตรียมขอบผนังคอนกรีตที่จะทำการติดตั้งวงกบไวนิลด้วยสว่าน 

3. ติดตั้งวงกบและบานประตู – หน้าต่างไวนิล