เสริมให้บ้านเฮง! ด้วยการติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลตามหลักฮวงจุ้ย

ต้องยอมรับว่าในการสร้างบ้านแต่ละหลังนั้น หลักการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบ้านเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและอยู่อาศัย จึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ซึ่งนอกจากการออกแบบตามหลักของสถาปนิกแล้ว หลัก “ฮวงจุ้ย” ก็ถือเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน แม้ปัจจุบันในโลกจะมีความทันสมัยมากขึ้น แต่หลักฮวงจุ้ยก็ยังคงถูกนำมาประกอบการออกแบบบ้านของหลายๆ คน เพราะด้วยความเชื่อว่าหากบ้านได้รับการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง ก็จะเป็นการเสริมพลังงานที่ดีให้กับเจ้าของบ้านนั่นเอง 

ในบทความนี้ VERSAILLES INTERTRADE จะพามารู้จักกับศาสตร์ฮวงจุ้ย พร้อมบอกถึงการติดตั้งประตู หน้าต่าง ไวนิลตามหลักดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร

ฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์เก่าแก่ของประเทศจีนที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการอาศัยหลักการไหลเวียนพลังงานของธรรมชาติบนผืนโลก คำว่าฮวงจุ้ยออกเสียงตามหลักภาษาจีนแต้จิ๋ว “ฮวง” มีความหมายว่า “ลม” ส่วน “จุ้ย” มีความหมายว่า “น้ำ” ซึ่งทั้งสองก็คือสภาวะแวดล้อมที่สำคัญรอบตัวเรา ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับธรรมชาติให้เกิดผลดีต่อผู้อยู่อาศัยมากที่สุดนั่นเอง

การออกแบบบ้านและอาคารตามหลักฮวงจุ้ย นอกจากจะเป็นการเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้อยู่อาศัย ให้เกิดความสบายกายสบายใจมากที่สุดแล้ว ยังมีเรื่องของความเชื่อด้านการเสริมโชคลาง เพื่อช่วยให้เกิดผลดีในเรื่องต่างๆ ต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ทั้งโชคลาภ สุขภาพ ความรัก อยู่แล้วสุขสบาย มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ธุรกิจร้านค้ารุ่งเรืองมีกำไร รับทรัพย์ไม่ขาดมือ ด้วยการดูปัจจัยอย่างทำเลที่ตั้ง ทิศทาง สี ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้สอดคล้องกับหลักฮวงจุ้ยควบคู่กันไป 

หลักการออกแบบที่พักตามหลักฮวงจุ้ย จะคำนึงถึงทุกองค์ประกอบของบ้านให้สอดคล้องกัน ในส่วนของประตูและหน้าต่างก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นช่องที่ “เปิดรับพลังงาน” หากติดตั้งได้ตรงตามหลักที่ดีแล้ว ก็จะช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างสมดุล ดังนั้น VERSAILLES INTERTRADE จึงมีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิล ตามหลักฮวงจุ้ยอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อบ้านและผู้อยู่อาศัยมาฝากกัน

ติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลอย่างไรให้เฮง ตามหลักฮวงจุ้ย!

การติดตั้งประตู หน้าต่าง ไวนิล ตามหลักฮวงจุ้ยก็มีส่วนช่วยส่งเสริมการไหลเวียนพลังงานที่ดี ส่งเสริมให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในบ้านอีกด้วย  ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าควรมีประตู หน้าต่างกี่บาน แต่ถ้าจะให้ดี ไม่ควรมีจำนวนมากเกินไป เพราะตามความเชื่อแล้วอาจเป็นการส่งผลให้เงินรั่วไหลออกไปได้ง่าย ดังนั้นการติดตั้งประตู หน้าต่างไวนิลที่จะช่วยเสริมในด้านต่างๆ ให้เกิดผลดีกับเจ้าของบ้านมีดังนี้

การติดตั้งประตู UPVC ตามหลักฮวงจุ้ย

 • โชคลาภ เงินทองไหลมา: ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ประตูหน้าบ้านถือเป็นบานที่สำคัญ เพราะถือว่าเป็นช่องที่เปิดรับพลังงานเป็นด่านแรก หากต้องการโชคลาภเงินทองควรเลือกติดตั้งประตู UPVC แบบบานเปิดเข้าด้านใน เสมือนเป็นการเปิดรับทรัพย์ หรือบานเลื่อน และควรมีขนาดที่ใหญ่ หากเป็นไปได้ควรมีธรณีประตูเพื่อกันไม่ให้เงินทองไหลออก ทิศทางที่ดีที่สุดคือทิศใต้ เพราะมีลมพัดและแสงเข้าถึงตลอด
 • การงานไม่ติดขัด: ถ้าไม่อยากให้การงานติดขัด ควรติดตั้งประตูไม่ให้อยู่บริเวณที่ตรงกับเสาไฟฟ้า เพราะตามหลักฮวงจุ้ยจะทำให้เกิดผลเรื่องสุขภาพ อุปสรรคการงานให้ต้องเหนื่อยยากได้ โดยให้ติดตั้งประตู UPVC ที่สามารถกันเสียงได้ และควรอยู่ในที่สงบหากเป็นประตูห้องทำงาน ควรเลือกทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ จะเป็นทิศที่ไม่ร้อนจนเกินไป
 • คนในบ้านอยู่สงบร่มเย็นไม่ทะเลาะกัน: ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งประตูบ้านให้ตรงกับประตูรั้ว หากไม่อยากให้คนในบ้านเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน และหลีกเลี่ยงการติดตั้งประตูบ้านที่อยู่ตรงกับบันไดเพราะจะส่งผลให้เกิดพลังงานด้านลบ

หลับสนิท เงียบสงบเสริมพลังงานที่ดี: สำหรับประตูห้องนอนที่ต้องการความสงบเงียบ แนะนำให้ติดตั้งประตู UPVC ที่สามารถกันเสียงรบกวนลงได้ และหลีกเลี่ยงการตั้งเตียงตรงกับคานหรือหลอดไฟและประตูห้องนอนหรือประตูห้องน้ำ เพราะอาจทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงได้

การติดตั้งหน้าต่าง UPVC ตามหลักฮวงจุ้ย

 • นำโชคลาภเข้ามาสู่บ้าน: หน้าต่างถือเป็นช่องที่เชื่อมระหว่างธรรมชาติภายนอกเข้ามาภายในบ้าน จึงควรติดตั้งหน้าต่าง UPVC แบบที่สามารถเปิดได้กว้าง ในทิศทางที่มีลมและแสงสว่างเข้าถึงตลอดเพื่อการนำสิ่งดีๆ เข้ามา และหากไม่ต้องการให้คนในบ้านเกิดปัญหากัน ควรมีหน้าต่างไม่เกิน 3 บานต่อ 1 ห้อง อีกทั้งการมีหน้าต่างมากเกินไปจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้อีกด้วย
 • หน้าที่การงานรุ่งเรือง: หากต้องการส่งเสริมให้หน้าที่การงานรุ่งเรือง ควรติดตั้งหน้าที่มีลักษณะเป็นบานเปิดออก
 • กำจัดพลังงานด้านลบ: ตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ไม่ควรติดตั้งบานหน้าต่างให้ตรงกับประตูบ้าน เพราะจะทำให้ได้รับพลังงานด้านลบเข้ามาแทน ยิ่งประตูหน้าบ้านยิ่งต้องหลีกเลี่ยง เพราะจะเป็นการทำให้ลมพัดเอาความโชคดีออกไปจากบ้านด้วย
 • เสริมความมงคลให้บ้าน: การติดตั้งหน้าต่างบริเวณที่สามารถมองเห็นบรรยากาศภายนอก และรับแสงแดดได้ดีนั้น ตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นการส่งเสริมสิริมงคลให้บ้านได้เป็นอย่างดี
 • หลับสนิท สุขภาพดีพักผ่อนได้เต็มที่: หากต้องการให้ห้องนอน เป็นห้องที่ให้การพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าต่าง UPVC บริเวณหัวนอน เพราะกระแสพลังงานที่ไหลเข้าออกตลอดเวลา จะส่งผลให้นอนหลับไม่สนิท ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ซึ่งตำแหน่งที่ดีที่สุดคือ บริเวณที่ไม่มีความวุ่นวาย

ข้อควรระวัง: ในการติดตั้งทั้งประตู หน้าต่างไวนิลนั้น ควรหลีกเลี่ยงประตู หน้าต่างที่ใช้แล้ว ประตู หน้าต่างชำรุดเสียหายต่างๆ เพราะตามหลักฮวงจุ้ยถือเป็นประตูอับโชค เป็นอุปสรรคในการเข้ามาของพลัง ”ชี่ (Chi)” ที่ดี ทำให้โชคลาภและการเงินติดขัดได้

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการติดตั้งประตู หน้าต่าง ไวนิล ตามหลักฮวงจุ้ยเบื้องต้น ซึ่งหากติดตั้งได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็อาจจะช่วยส่งเสริมพลังงานที่ดีให้กับเจ้าของบ้านและสมาชิกผู้อยู่อาศัยทุกคนได้ ทั้งนี้หากใครที่ต้องการเสริมความปังความเฮงให้บ้านตัวเอง ควรหลีกเลี่ยงการมีประตู หน้าต่างที่ชำรุดหรือเก่าเกินไป และรีบแก้ไขด้วยการเลือกประตู หน้าต่างไวนิลของ VERSAILLES INTERTRADE โรงงานผลิตเส้นไวนิลที่ได้รับมาตรฐานและการยอมรับในวงการก่อสร้าง

ติดต่อเรา

บริษัท แวร์ซายส์ อินเตอร์เทรด จำกัดสำนักงานใหญ่

8/8 หมู่ 14 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

โทร. 02-9911-622

แฟ็กซ์ 02-5600-444 

อ้างอิง:

ฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ยที่นักออกแบบควรรู้ ในการติดตั้ง ประตู upvc

ตามหลักฮวงจุ้ยประตูหน้าต่างบ้าน ควรมีทั้งหมดกี่บาน

ชวนรู้! ประตู UPVC กับ ประตู PVC ต่างกันอย่างไร? เลือกแบบไหนให้เหมาะกับการใช้งาน

ตามท้องตลาดวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในปัจจุบัน มีการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับการสร้างบ้านด้วยวัสดุที่หลากหลาย ทั้งจากธรรมชาติและวัสดุทดแทน องค์ประกอบอย่าง “ประตูบ้าน” ก็เช่นกัน ที่มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นประตูจากวัสดุธรรมชาติหรือประตูจากวัสดุสังเคราะห์ เมื่อมีตัวเลือกที่เยอะ แน่นอนว่าการตัดสินใจก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเจ้าของบ้านมือใหม่หลายๆ คน 

บทความนี้ VERSAILLES INTERTRADE จะมาแนะนำหนึ่งในวัสดุทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง “ประตู UPVC” พร้อมช่วยแยกแยะความแตกต่างของประตูจากวัสดุทดแทนชนิดนี้กับประตู PVC ที่อาจดูคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้วต่างกัน และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะกับการนำไปติดตั้งใช้งาน

ชวนรู้! ประตู UPVC กับ PVC ต่างกันอย่างไร?

ตัวเลือกวัสดุประตูบ้านที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ ประตูที่ผลิตจากวัสดุทดแทนหรือสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อกล่าวถึงประตูจากวัสดุประเภทนี้ก็คงหนีไม่พ้น ประตู UPVC หรือประตู PVC ซึ่งเป็นวัสดุที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาแนะนำอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ว่า ประตูทั้งสองชนิดนี้เป็นประตูแบบเดียวกัน ทั้งที่จริงๆ แล้วประตู UPVC และ ประตู PVC นั้นต่างกัน ดังนั้นมาดูกันชัดๆ แยกแยะกันให้กระจ่างว่าประตูทั้งสองแบบนี้ต่างกันขนาดไหน

เป็นประตูที่ผลิตขึ้นจากวัสดุประเภทพลาสติก “Unplasticized Poly Vinyl Chloride” ที่ถูกพัฒนาต่อจาก PVC อีกขั้นหนึ่ง ด้วยนวัตกรรมใหม่จากการเสริมสารพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้วัสดุมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น สามารถรับแรงกระแทกได้มากกว่า ทนต่อสภาพอากาศที่หลากหลาย 

ในการผลิตโครงสร้างประตู UPVC จะมีการเสริมแกนภายในด้วยวัสดุชนิดอื่นๆ ตามแต่การใช้งาน เช่น เสริมด้วยไม้ เสริมด้วยพลาสติกชนิดอื่นๆ เหล็ก เป็นต้น นอกจากนี้วัสดุ UPVC นี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะไม่มีการใช้น้ำมันในกระบวนการผลิต และเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ โดยข้อดีของประตู UPVC คือ มีพื้นผิวที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ กันแดดกันฝนจึงผุกร่อนได้ยาก ป้องกันการเกิดรอยขูดขีดได้ มีรูปแบบประตูให้เลือกมากมายตามการตกแต่งบ้าน อีกทั้งยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

 • ประตู PVC

ประตู PVC เป็นการผลิตขึ้นจากพลาสติกประเภท “Plastic Vinyl Chloride” ที่ใช้ส่วนผสมของสารชนิดอื่นเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้สามารถเข้ากระบวนการขึ้นรูปได้ดียิ่งขึ้น พลาสติกชนิดนี้ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่ง จึงพบเห็นพลาสติก PVC ถูกใช้งานเฉพาะภายในอาคารเท่านั้น ซึ่งมีโครงสร้างความหนาภายในบานประตูที่ประมาณ 0.5 – 1 มม. ซึ่งน้อยกว่าประตู UPVC เพราะความบางนั่นเอง จึงทำให้ประตู PVC มักจะเกิดการแตกหักได้ง่ายกว่า แม้จะมีการเสริมขอบให้มีความแข็งแรงขึ้นก็ตาม กล่าวง่ายๆ ว่าในส่วนของประตู PVC นี้ค่อนข้างจะมีข้อด้อยคือมีอายุการใช้งานสั้น ไม่ทนทานมากนักเมื่อเทียบกับวัสดุอย่าง UPVC ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์มากด้านนี้มากขึ้นนั่นเอง

เลือกใช้งานแบบไหน อย่างไรดี? ระหว่างประตู UPVC กับ PVC

ในส่วนของการเลือกใช้งานประตูระหว่าง UPVC และ PVC ควรเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของบ้าน โดยพิจารณาได้จากคุณสมบัติของวัสดุทั้งสองแบบนั่นเอง โดยเราจะมาแนะนำว่าประตูทั้งสองชนิดสามารถใช้งานแบบไหนได้บ้าง และเหมาะกับการนำไปติดตั้งในบ้านของคุณหรือไม่

ต้องการความทนทาน ใช้งานได้ยืนยาวเลือกประตู UPVC

ด้วยการเป็นวัสดุที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่าวัสดุพลาสติกทั่วไป ทำให้ประตู UPVC เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่า เพราะประตูชนิดนี้มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทานต่อสภาพอากาศ ทั้งแดดและฝน สามารถกันน้ำและการรั่วซึมได้ หมดปัญหาเรื่องการผุกร่อนไปได้อย่างยาวนาน จึงสามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายในใช้เป็นประตูหน้าบ้าน แถมยังมีรูปแบบประตูให้เลือกมากมายตามแต่สไตล์ของบ้านแต่ละหลัง รวมถึงเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย เรียกได้ว่าประตู UPVC เหมาะกับการใช้งานแทบทุกประเภทและเข้าได้ดีกับทุกบ้านอย่างแน่นอน

งบจำกัดก็เลือกใช้ประตู PVC ได้ 

ประตู PVC ถือว่าเป็นประตูที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย เพราะด้วยราคาที่ไม่สูงนัก บวกกับคุณสมบัติที่ใช้งานได้จริงมีความแข็งแรงในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะต้องยอมรับว่าในเรื่องของความทนทานนั้นจะน้อยกว่า จึงเหมาะกับการติดตั้งไว้เป็นประตูภายใน หรือหากเป็นการติดตั้งประตูเพื่อการใช้งานแบบชั่วคราวก็สามารถเลือกใช้ประตู PVC ได้ เพราะประตูชนิดนี้มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้น แตกร้าวได้ง่ายหากเจอแดดหรือโดนน้ำต่อเนื่องกันเป็นเวลานานนั่นเอง

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับประตูUPVC และประตู PVC ที่นำมาฝากกัน ทุกท่านคงทราบแล้วว่าประตูทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เหมาะกับการใช้งานแบบไหนมากที่สุด

สำหรับใครที่สนใจที่จะติดตั้งประตูบานใหม่ ที่ทั้งทนทานใช้งานได้นานและเข้ากับการตกแต่งบ้านได้ดีอย่างประตู UPVC สามารถติดต่อสั่งซื้อกับ VERSAILLES INTERTRADE ที่พร้อมให้บริการเกี่ยวกับประตูและหน้าต่างคุณภาพสูงอย่างครบวงจร

ติดต่อเรา

บริษัท แวร์ซายส์ อินเตอร์เทรด จำกัดสำนักงานใหญ่

8/8 หมู่ 14 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150

โทร. 02-9911-622

แฟ็กซ์ 02-5600-444

อ้างอิง

ประตู uPVC คืออะไร? ควรเลือกใช้ตรงไหนของบ้าน

8 วัสดุประตูบ้าน เลือกให้เหมาะกับใช้งาน

ไม่อยากให้บ้านร้อนเกินไป เพียงเลือกหน้าต่าง UVPC ก็ช่วยได้แล้ว!

การออกแบบบ้านที่ถ่ายเทอากาศได้ดี ถือเป็นโจทย์สำคัญในการสร้างบ้านในเมืองร้อนอย่างในประเทศไทยเรา โดยองค์ประกอบที่ต้องนึกถึงเป็นลำดับแรกๆ เลยก็คือ “หน้าต่าง” ที่เป็นทั้งช่องรับลมและช่องระบายอากาศ แต่หากว่ามีการวางตำแหน่งของหน้าต่างที่ไม่เหมาะสม ก็อาจทำให้กลายเป็นช่องรับแสงแดด หรือไอร้อนเข้ามาแทนได้ นอกจากนี้การเลือกใช้วัสดุของหน้าต่างก็สำคัญไม่แพ้กัน 

ในบทความนี้ VERSAILLES INTERTRADE จึงจะมาบอกเคล็ดลับการออกแบบหน้าต่างที่ดี พร้อมแนะนำหน้าต่าง UPVC ตัวช่วยเสริมเพื่อปกป้องบ้านจากความร้อนได้อีกทางหนึ่ง

รู้ก่อน! ไม่ให้บ้านร้อนเกินรับไหว

สำหรับใครที่กำลังออกแบบบ้านหรือจัดบ้านใหม่ และไม่ต้องการให้บ้านร้อนเกินไปจนไม่น่าอยู่ ควรทราบวิธีการเหล่านี้เพื่อทำให้บ้านเย็นขึ้น ได้แก่

 • มีไอร้อน ต้องระบายออก: ก่อนอื่นเราต้องทราบกันก่อนว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้อากาศภายในบ้านร้อนขึ้นนั้นก็คือ “ไอความร้อน” โดยความร้อนจะมีคุณสมบัติลอยตัวขึ้นสู่ที่สูง ดังนั้นปัจจัยสำคัญในการที่จะช่วยลดความร้อนของตัวบ้านลงก็คือ “การระบายอากาศ” โดยตัวช่วยที่ดีในการระบายความร้อนก็คือลมที่สามารถพัดเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ควรมีช่องระบายอากาศหรือพื้นที่ว่างในทิศทางที่ตรงกันข้าม เพื่อที่ลมจะสามารถพัดระบายออกได้อีกทางนั่นเอง
 • ควรมีช่องลมพัดเข้า-ออกได้สะดวก: ควรทำบานเปิดเพื่อรับลมทั้งสองด้าน และในการเจาะช่องหน้าต่างนั้นควรทำให้ตรงกันพอดีทั้งสองฝาผนัง โดยควรจะให้ช่องรับลมมีขนาดหน้าบานเล็กกว่าช่องระบายลม เพื่อทำให้ลมพัดได้แรงขึ้น หรือหากจำเป็นก็สามารถเจาะช่องให้เหลื่อมกันเพื่อให้มีทางออกของลมได้สะดวก
 • ทิศทางที่ดี รับลมได้มากกว่า: อีกปัจจัยที่ละเลยไม่ได้คือ เรื่องของทิศทางที่จะสามารถทำให้บ้านรับลมได้ดีกว่า ซึ่งการเลือกเจาะช่องหน้าต่างควรจะอยู่ในทิศเหนือและใต้ เพราะเป็นทิศทางที่มีลมพัดติดต่อกันยาวนาน ดังนั้นในด้านการเจาะขนาดช่องหน้าต่างก็คือ บานทางทิศใต้ต้องเล็กกว่าบานทางทิศเหนือตามกระแสการพัดผ่านของลมที่ดีที่สุด

3 ดีไซน์หน้าต่างน่าใช้ ให้บ้านเย็นสบาย

เมื่อทราบทริคที่ช่วยให้บ้านระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้ว มาดูกันต่อว่า เพื่อให้บ้านรับลมรับแสงจากธรรมชาติได้ดีและช่วยทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก จะมีการดีไซน์บานหน้าต่างรูปแบบไหนบ้างที่จะตอบโจทย์ด้านนี้ได้ดีที่สุด

 1. หน้าต่างบานเปิด/บานสไลด์

บานหน้าต่างแบบบานเปิดนี้ เหมาะกับการรับลมเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นการติดตั้งหน้าต่างบานเปิด หรือบานสไลด์ที่มีพื้นที่ซ่อนหน้าบานได้ ก็จะทำให้สามารถเปิดออกได้อย่างอิสระมากกว่าบานหน้าต่างแบบอื่น ถือได้ว่าบานหน้าต่างบานเปิดเป็นรูปแบบที่รับลมได้ดีที่สุด โดยแนะนำว่าควรติดตั้งมุ้งลวดเพื่อป้องกันแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ลอดเข้ามาได้

 1. หน้าต่างแบบบานเกล็ด

หากใครมีพื้นที่บ้านจำกัด ไม่สามารถติดตั้งหน้าต่างแบบบานเปิดหรือเลื่อนแบบทั่วไปได้สะดวก หรือหากต้องการความเป็นส่วนตัวสูง หน้าต่างแบบบานเกล็ดเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เลยทีเดียว เพราะเป็นหน้าต่างที่ติดตั้งได้กับผนังส่วนภายนอก และขณะเดียวกันก็สามารถกั้นเขตระหว่างสองพื้นที่ภายในบ้านได้ โดยที่อากาศภายในบ้านยังหมุนเวียนได้ดีอยู่ 

 1. หน้าต่างทรงสูง

หลายคนที่ชอบและต้องการออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์น หน้าต่างทรงสูงเป็นหน้าต่างที่มีความสูงที่อาจเท่ากับบานประตูไปจนถึงฝ้าเพดาน เหมาะกับดีไซน์ของบ้านที่ต้องการความโมเดิร์น โดยจะมีการแบ่งเป็นช่วงของบานหน้าต่างแบบเปิดหรือบานกระทุ้งความสูงจากพื้นที่ประมาณ 85 เซนติเมตร และแบ่งอีกช่วงเป็นแบบบานยาว ซึ่งหน้าต่างแบบนี้ก็ช่วยในการระบายอากาศได้ดี รวมถึงรับแสงธรรมชาติได้มากอีกด้วย

หน้าต่าง UPVC ตัวช่วยดีๆ ปกป้องบ้านจากความร้อน

นอกจากเรื่องของการออกแบบและรูปแบบดีไซน์ของหน้าต่างที่ช่วยระบายอากาศและรับลมได้ดียิ่งขึ้นแล้ว การเลือกหน้าต่างจาก ”วัสดุ” ที่มีคุณสมบัติตอบโจทย์ ก็สำคัญไม่แพ้กัน อย่างหน้าต่าง UPVC หรือหน้าต่างไวนิล ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่เหนือกว่า โดยสามารถป้องกันความร้อนจากรังสี UV ได้ เป็นวัสดุที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความคงทนต่อทุกสภาพอากาศ แข็งแรงทนทาน และดูแลรักษาได้ง่ายอีกด้วย

สำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่า หน้าต่าง UPVC ดีไหม แล้วหน้าต่าง UPVC ดีกว่าอย่างไร ทำไมถึงเป็นตัวเลือกที่ช่วยเรื่องลดความร้อนภายในบ้านได้ มาถึงตรงนี้ VERSAILLES INTERTRADE มีคำตอบมาให้ โดยเรามาดูคุณสมบัติเด่นกันแบบชัดๆ ว่าหน้าต่าง UPVC เป็นตัวช่วยที่ดีให้กับบ้านของเรามากเลยทีเดียว

 • ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ: เนื่องจากหน้าต่าง UPVC เป็นวัสดุประเภทพลาสติกชนิดพิเศษคุณภาพสูง ที่มีการเติมสารเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถทนทานต่อทั้งแสงแดด ที่ไม่ว่าจะแดดแรงยาวนานขนาดไหน หน้าต่างไวนิลก็ยังมีความคงทนไม่ผุกร่อน ไม่เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสี และยังสามารถกันน้ำกันการรั่วซึมจากฝนได้อีกด้วย
 • เป็นฉนวนกันความร้อนได้: หน้าต่าง UPVC คุณสมบัติเด่นเฉพาะอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นฉนวนกันความร้อนจากภายนอกบ้านได้ และในขณะเดียวกันก็สามารถกักเก็บความเย็นภายในตัวบ้านไว้ได้ดี หากมีอากาศถ่ายเทเหมาะสม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบหน้าต่าง UPVC กับ อลูมิเนียม พบว่าอลูมิเนียมมีคุณสมบัติของโลหะที่ไม่สามารถกันความร้อนได้ กลับกันยังเป็นวัสดุที่นำความร้อนที่คลายความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วย ดังนั้นการเลือกหน้าต่าง UPVC จึงเป็นการช่วยลดความร้อนในบ้านได้ดีที่สุด

หากจะช่วยให้บ้านมีอากาศถ่ายเทและเย็นขึ้นได้ ต้องอาศัยการออกแบบและวางตำแหน่งขององค์ประกอบสำคัญอย่างหน้าต่าง สำหรับบทความนี้ หวังว่าคุณผู้ อ่านจะได้รับสาระดีๆ เกี่ยวกับเคล็ดลับของหน้าต่างที่จะช่วยให้บ้านเย็นสบายได้มากขึ้น สุดท้ายนี้ ขอแนะนำตัวช่วยดีๆ ที่จะมาช่วยปกป้องบ้านจากไอร้อนและรังสี UV ได้ดียิ่งขึ้นอย่างหน้าต่าง UPVC ที่หากใครสนใจติดตั้งหรือสั่งซื้อหน้าต่าง UPVC พวกเรา VERSAILLES INTERTRADE  พร้อมให้บริการ รับทำหน้าต่าง ไวนิล หน้าต่าง UPVC รวมถึงรับทำหน้าต่างไวนิล ประตูไวนิล UPVC ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้บ้านคุณได้รับสินค้าที่ดีที่สุด พร้อมคุณสมบัติที่เหนือกว่ากับเรา VERSAILLES INTERTRADE

อ้างอิง:

ออกแบบบานเปิดอย่างไรไม่ให้บ้านร้อน

หน้าต่าง UPVC มีข้อดีมากกว่าที่คุณคิด  พร้อม Tips ในการดูแลรักษา

บ้านจะสมบูรณ์แบบไม่ได้หากขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป นอกจากโครงสร้างต่างๆ ที่นำมาหลอมรวมขึ้นเพื่อให้ได้บ้านที่มั่นคงแข็งแรงแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญในการสร้างบ้านคือ “หน้าต่าง” ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลาย  ไม่ว่าจะไว้สำหรับสอดส่องสิ่งต่างๆ ภายนอกตัวบ้าน นำแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน หรือเป็นช่องเพื่อทำให้บ้านมีอากาศถ่ายเทสะดวก ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุที่คงทนในการติดตั้งหน้าต่างจึงเป็นเรื่องสำคัญที่  VERSAILLES INTERTRADE ขอชวนมารู้จักกับ “หน้าต่าง UPVC” อีกทางเลือกที่จะทำให้บ้านคุณสมบูรณ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

รู้จักกับ “หน้าต่าง UPVC” ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง

หน้าต่าง UPVC หรือที่ส่วนใหญ่ถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หน้าต่างไวนิล แต่การจะเรียกว่าเป็น ประตูหน้าต่างไวนิลนั้น  ดูจะเป็นการไม่เจาะจงวัสดุพอ เพราะไวนิลก็มีประเภทที่ต่างกันออกไปอีก อาจทำให้สับสนกับวัสดุอย่าง PVC ซึ่งมีความแตกต่างกับตัว UPVC เป็นอย่างมาก เนื่องจาก PVC หรือ Polyvinyl Chloride ประกอบไปด้วยสาร Phthalates และ BPA ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีของพลาสติก มีคุณสมบัติที่ไม่ยืดหยุ่นหรือมีคงทนมากนัก และเป็นวัสดุที่ถูกสั่งห้ามใช้ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพราะมีสารเคมีพลาสติกที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ในขณะที่ UPVC หรือที่ย่อมาจาก Unplastizide Poly Vinyl Choride แปลตรงตัวก็คือไม่มีสารประกอบทางเคมีที่เป็นพลาสติกเลย เพราะได้พัฒนาให้มีความปลอดภัยกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่คงทนมากกว่า ด้วยเหตุนี้ทำให้ UPVC ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอย่างเช่น หน้าต่าง UPVC นั่นเอง

หน้าต่าง UPVC มีดีกว่าที่คุณคิด

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าคุณสมบัติของเจ้าตัวไวนิล UPVC  เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของข้อดีจากการพัฒนาวัสดุเท่านั้น เพราะเมื่อนำมาผลิตเป็นหน้าต่าง UPVC แล้ว ด้วยคุณสมบัติในตัวของไวนิลชนิดนี้จึงสามารถทำให้หน้าต่าง UPVC ตอบโจทย์ที่บ้านของคุณต้องการได้มากกว่าที่คิด นั่นคือ 

 • หน้าต่าง UPVC ออกแบบได้หลากหลายตามสไตล์คุณ: ด้วยคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง ดังนั้นไม่ว่าบ้านของคุณจะถูกออกแบบมาสไตล์ไหน จะวินเทจหรือโมเดิร์น หน้าต่าง UPVC นั้นสามารถผลิตออกมาเพื่อบ้านของคุณได้โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถออกแบบออกมาได้อย่างที่ต้องการและสั่งทำหน้าต่างได้กับบริษัทหรือร้านรับทำหน้าต่างไวนิลอย่าง VERSAILLES INTERTRADE ได้เลย
 • หน้าต่าง UPVC ปลอดภัย ทนทานกับทุกสภาพแวดล้อม:  ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้านมากขึ้น กับความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเจอพายุฝนขนาดไหนก็หมดกังวลกับปัญหาน้ำรั่วซึม หรือจะแดดร้อนแผดเผาแค่ไหน หน้าต่าง UPVC ก็ไม่มีทางเสื่อมสภาพได้เร็ว รับประกันได้ว่าหน้าต่าง UPVC จะทนทานสวยงามคู่ไปกับบ้านคุณไปได้อย่างยาวนาน
 • หน้าต่าง UPVC หายห่วงเรื่องปลวก แมลง: ปัญหาปลวกกวนใจจะหมดไป เพราะหายห่วงเรื่องการคิดหาวิธีกำจัดปลวกและแมลงที่คอยกัดกินและทำลายบานหน้าต่างของคุณได้ เพราะหน้าต่าง UPVC เป็นวัสดุสังเคราะห์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นอาหารของปลวกแน่นอน

หน้าต่าง UPVC ระบายอากาศในบ้านได้ดียิ่งขึ้น: ด้วยความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้ดี หน้าต่าง UPVC จึงเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนทำให้สามารถควบคุมอากาศภายในบ้านให้เย็นสบายมากขึ้น รวมถึงสามารถออกแบบได้หลากหลาย จึงทำให้หน้าต่าง UPVC เหนือกว่าในเชิงการออกแบบ เพื่อให้หน้าต่างมีรูปแบบที่ช่วยระบายอากาศได้มากขึ้นอีกด้วย

หน้าต่าง UPVC มีข้อดีมากกว่าที่คุณคิด พร้อม Tips ในการดูแลรักษา
2 ข้อโดดเด่น คุ้มค่ายิ่งกว่ากับหน้าต่าง UPVC
หากยังลังเลว่าจะเลือกติดตั้งหน้าต่าง UPVC ให้กับบ้านของคุณดีอยู่หรือไม่ ลองมาดูกันว่า หน้าต่าง UPVC ยังมีจุดเด่นที่เหนือกว่าหน้าต่างแบบอื่นอยู่อีก 2 ข้อด้วยกัน นั่นคือ
1. บ้านที่เงียบสงบยิ่งกว่ากับหน้าต่าง UPVC
คุณสมบัติอีกประการของหน้าต่าง UPVC ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงนั่นก็คือ ด้วยวัสดุ UPVC สามารถช่วยลดระดับเสียงรบกวนจากภายนอกได้ด้วย จึงช่วยทำให้ภายในบ้านเป็นที่เงียบสงบน่าพักผ่อนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ถือเป็นข้อดีที่พิเศษกว่าวัสดุอื่นๆ เลยทีเดียว
2. นวัตกรรมเพื่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมกับหน้าต่าง UPVC
ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และปัญหาภาวะโลกร้อนกันเป็นอย่างมาก  ดังนั้นนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียวจึงมีความสำคัญต่อทุกวงการ  สำหรับวงการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างตามที่ได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นแบบคร่าวๆ ทำให้เกิดการพัฒนา UPVC ขึ้นทดแทนวัสดุอื่น เพื่อลดผลเสียที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์เอง ทั้งในด้านกระบวนการผลิตพลาสติกที่เป็นพิษและลดการตัดไม้ รวมถึงด้านการนำมาใช้งานที่มีคุณสมบัติควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารเพราะเป็นฉนวนกันความร้อน จึงช่วยประหยัดการใช้พลังงานภายในบ้านอีกทางหนึ่งด้วย

Tips เพื่อการดูแลหน้าต่าง UPVC
มาปิดท้ายกันด้วย Tips เล็กๆ น้อยๆ ในการดูแลรักษาหน้าต่าง UPVC ที่บอกได้เลยว่า หากตัดสินใจติดตั้งหน้าต่าง UPVC แล้ว แทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาและทำความสะอาดบานหน้าต่างเลย เพราะหลักในการดูแลนั้นแสนจะง่าย ดังนี้
ใช้ผ้าทำความสะอาดชุบน้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ก็ได้ เพื่อเช็ดล้างหน้าต่าง UPVC
หากมีน้ำยาทำความสะอาดวัสดุ UPVC ก็สามารถใช้ได้ แต่หากไม่มีก็ไม่ต้องกังวล ถ้าต้องการความสะอาดมากขึ้นก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ เช็ดเพื่อฆ่าเชื้อได้เช่นกัน
หน้าต่างที่เป็นสีขาวหรือสีอ่อน เพียงแค่ระมัดระวังคราบฝุ่นที่หนา โดยการเช็ดทำความสะอาดแบบเปลี่ยนน้ำบ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นคราบสกปรกทับกันไปมานั่นเอง

เมื่อได้ทราบข้อดีและคุณสมบัติกันแล้ว หากใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้และยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกใช้บานหน้าต่างแบบไหนดี VERSAILLES INTERTRADE หวังว่าในการนำเสนอตัวเลือกหน้าต่าง UPVC จะเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้บ้านของคุณมีหน้าต่างที่มีคุณสมบัติที่ดีและคุ้มค่าที่สุด หากตัดสินใจได้แล้วที่จะเลือกหน้าต่าง UPVC ทาง VERSAILLES INTERTRADE ก็พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการรับทำหน้าต่างไวนิล  ที่รับประกันได้ในงานคุณภาพที่คุณจะได้รับกลับไป

อ้างอิง
PVC vs. UPVC WINDOWS
uPVC Windows — A Comprehensive Guide

ทำความรู้จัก “ประตูไวนิล” ว่าดีอย่างไร ทำไมจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ?

องค์ประกอบสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านเป็นด่านแรกก็คือประตูบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน การต่อเติมบ้าน ห้องต่างๆ ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งคอนโด การจะเลือกประตูสักบานย่อมเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะหากเลือกใช้บานประตูที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือบานประตูที่ผลิตจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และได้ประตูที่ไม่มีความแข็งแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้ ดังนั้นทาง VERSAILLES INTERTRADE จึงจะพามารู้จักกับ “ประตูไวนิล” ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย และสามารถตอบโจทย์ให้กับบ้านของคุณได้หลายประการเลยทีเดียว

รู้จักกับ ไวนิล UPVC

ก่อนอื่นทำความรู้จักกับวัสดุสำคัญของการผลิตประตูไวนิลอย่าง ซึ่ง “ไวนิล” คือโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ถูกคิดค้นวิจัยและพัฒนามาจากสูตรผสมของ UPVC (Unplasticize Poly Vinyl Choride) ที่มีคุณภาพสูงและมีสารเสริมประสิทธิภาพหลายชนิด ได้แก่

1. Titanium Dioxide Pigment  เพื่อเพิ่มความทนทาน ต่อแสงแดดและความสวยงาม

2. Impact Modifier เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก

3. Complex Stabilizer เพื่อเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ

4. UV Stabilizer เพื่อเพิ่มความทนทาน ต่อสภาพอากาศ แสงแดดและความร้อน

ด้วยการพัฒนาคุณสมบัติดังกล่าว ทำให้ไวนิลถูกนำมาใช้เป็นวัสดุทดแทนเพื่อนำมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลายชนิด ที่สามารถใช้แทนวัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุอื่นได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการก่อสร้าง ตกแต่งบ้านและอาคารแทนการใช้วัสดุแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้หรืออะลูมิเนียม เช่น การนำมาผลิตประตูไวนิล เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาหลายประการที่เจ้าของบ้านหรืออาคารจะต้องคอยกังวลใจ

ทำความรู้จัก “ประตูไวนิล” ว่าดีอย่างไร ทำไมจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ?

ประตูไวนิลเป็นแบบไหน?

หลังจากได้ทำความรู้จักกับไวนิลกันมาพอสมควร คงจะได้ทราบกันแล้วว่าไวนิลนั้นเป็นวัสดุชนิดพิเศษ UPVC คุณภาพสูง ดังนั้นในวงการผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง และการตกแต่งบ้าน จึงเลือกนำไวนิลมาเป็นวัสดุหลักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งในส่วนของการผลิตประตูนั้น ไวนิลถือว่าได้รับความนิยมมาก จึงมีทั้งโรงงานประตูไวนิลและร้านหรือบริษัทรับทำประตูไวนิลโดยเฉพาะเกิดขึ้นมา ทั้งนี้ประตูไวนิลจึงเป็นประตูที่นำเอาคุณสมบัติพิเศษของไวนิลมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิต เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ประตูบานเก่าจากวัสดุเดิมอย่างไม้หรืออื่นๆ จะต้องประสบพบเจอ

ประตูไวนิล หลากสไตล์เรียบหรูกับคุณสมบัติที่ประตูแบบเดิมให้ไม่ได้

ประตูไวนิล ถือเป็นประตูที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและในประเทศแถบยุโรป นั่นเพราะความที่ประตูไวนิลสามารถที่จะทำการออกแบบออกมาได้อย่างหลากหลายรูปแบบ เช่น ประตูไวนิลแบบบานเลื่อน ประตูไวนิลแบบเปิดเข้า ประตูไวนิลแบบเปิดออก และประตูไวนิลแบบบานเฟี้ยม เป็นต้น สามารถเลือกได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ รวมไปถึงลักษณะของพื้นผิวประตูไวนิลที่มีความสม่ำเสมอและรูปแบบที่เรียบง่ายสวยงาม ทำให้ประตูไวนิลสามารถกลมกลืนและเข้ากันได้กับบ้านทุกสไตล์ นอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่มีความสำคัญต่อการออกแบบตกแต่งบ้านแล้ว ประตูไวนิลยังได้รับการยอมรับในด้านคุณสมบัติหลายประการ ได้แก่

1.  ความทนทานต่อสภาพอากาศ – ด้วยคุณสมบัติของไวนิลชนิดที่มีคุณภาพสูง ประตูไวนิลจึงมีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ  ไม่เกิดปัญหาจากทั้งความชื้นหรืออากาศแห้ง สีของประตูก็มีความคงทนไม่มีการลอกหรือซีดแม้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ประตูไวนิลจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่าในระยะยาว

2. ป้องกันแสง UV – แม้ประเทศไทยจะแดดแรงหรืออากาศร้อนแค่ไหน หากใช้ประตูไวนิลคุณภาพก็สามารถป้องกันความร้อนและรังสี UV ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้ จึงส่งผลดีต่ออากาศภายในบ้านและสามารถช่วยลดการทำงานของทั้งพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

3. สบายใจไร้เสียงรบกวน – อีกหนึ่งข้อดีที่โดดเด่นของประตูไวนิลก็คือ สามารถลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ด้วย หากอยากเสริมให้บ้านเป็นที่ที่สงบขึ้น ประตูไวนิลสามารถตอบโจทย์ได้แน่นอน4.การดูแลรักษาที่แสนง่าย – ด้วยพื้นผิวที่เรียบลื่น จึงทำให้ทำความสะอาดประตูไวนิลได้สะดวก ทั้งการใช้น้ำถู เช็ด หรือปัดก็ทำได้ง่าย และใช้เวลาไม่มาก

UPVC door_Phutthamonthon 1 house

เปรียบเทียบประตูไวนิลกับประตูจากวัสดุแบบเดิมๆ

ประตูไม้ VS ประตูไวนิล

ประตูไม้ มีข้อดีคือ มีความสวยงามให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ แต่ไม้มีอายุการใช้งานที่จำกัดและยังดูแลรักษาได้ยาก มีรูปแบบที่จำกัด มักประสบปัญหาปลวกและแมลง ในขณะที่ประตูไวนิลมีความคงทน ปลวกหรือแมลงไม่สามารถทำลายได้ และมาพร้อมกับดีไซน์ที่หลากหลายกว่า

ประตูอะลูมิเนียม VS ประตูไวนิล

ประตูอะลูมิเนียมขึ้นชื่อเรื่องความคงทนและอายุการใช้งานที่ยาวนาน อย่างไรก็ตามอะลูมิเนียมสามารถถูกสารเคมีบางชนิดรวมทั้งความชื้นกัดกร่อนได้ เมื่อเทียบกับประตูไวนิลที่สามารถป้องกันไอทะเลและทุกสภาพอากาศ จึงหายห่วงเรื่องการกัดกร่อนและมีความคงทนพอๆ กับอะลูมิเนียมเลยทีเดียว

ประตูไม้เทียม/ไม้อัด VS ประตูไวนิล

ประตูไม้เทียมหรือไม้อัดมีราคาที่ถูก หลายคนจึงเลือกใช้แทนไม้บางชนิดที่มีราคาสูง แต่มีข้อเสียในด้านความคงทนที่ต่ำ มักเกิดปัญหาจากความชื้นทำให้ไม้พอง จึงดูแลรักษาได้ยาก เมื่อเทียบกับประตูไวนิลที่สามารถทนต่อน้ำและฝนได้เป็นอย่างดี

หวังว่าท่านจะได้รู้จักกับประตูไวนิลมากขึ้น ประตูทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมและน่าจับตามองสำหรับใครที่กำลังมองหาหรือคิดจะเปลี่ยนมาเลือกติดตั้งประตูไวนิล คงจะได้ทราบถึงคุณสมบัติของประตูไวนิลที่จะสามารถตอบโจทย์หลายๆ อย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับประตูที่ทำจากวัสดุแบบเดิมๆ หากสนใจประตูไวนิลจากโรงงานประตูไวนิลคุณภาพสูง VERSAILLES INTERTRADE พร้อมรับทำประตูไวนิลและให้บริการแบบครบวงจร มั่นใจได้ในสินค้าที่มีความสวยงาม แข็งแรงทนทาน และการให้บริการที่มีคุณภาพ