ผลเสียของการติดตั้งประตูวงกบ หน้าต่างไม้

WOOD

วงกบไม้เกิดการผุกร่อนแตกร้าวทำให้เกิดการรั่วซึม

มีการแตกร้าวตามรอยต่อและและเกิดการเสื่อมสภาพของสีเคลือบผิวต้องทาสีใหม่เป็นระยะๆ 

มีโอกาสเกิดการโก่งงอหรือบิดตัวเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิหรือได้รับความชื้นทำให้เกิดปัญหาในการเปิดปิด