คุณสมบัติที่โดดเด่นของประตู-หน้าต่างไวนิล แวร์ซายส์

 ประตู – หน้าต่างไวนิล มีความสวยงามลงตัว ทนทานต่อแดด ลม ฝน และไอทะเลได้ดีกว่า ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ เป็นฉนวนกันความร้อน และช่วยในการเก็บอุณหภูมิความเย็นของห้อง อาคารและบ้านเรือน เป็นการลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน ช่วยลดเสียงรบกวน การดูแลรักษาง่าย รวมทั้งประตูและหน้าต่าง ไวนิลมี รูปแบบหลากหลายให้เลือกได้ไม่จำกัดความต้องการ อีกทั้งประตูหน้าต่างไวนิลไม่มีการยืดหดตัว แตกร้าวเหมือนบานไม้ทั่วไป

ข้อได้เปรียบของการติดตั้งประตู – หน้าต่างด้วยวงกบไวนิล

การเชื่อมต่อด้วยความร้อนทำให้ทุกรอยเชื่อมต่อแนบสนิทปราศจากการรั่วซึม 

มีการติดตั้งขอบยางกันน้ำ ที่วงกบและตัวบานเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำถึงสองชั้น