ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ ไม้ อลุมิเนียม ไวนิล

ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ 

ข้อมูลเปรียบเทียบวัสดุต่างๆ 
 
ไม้ ไม้เทียม ลามิเนต
1. สวยงามเป็นธรรมชาติ
2. การติดตั้ง ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญและ
มีขั้นตอนมาก 
3. อายุการใช้งานสั้น เนื่องจากความชื้น
4. แมลงและปลวกกิน
5. มีการยืด หดตัวของเนื้อไม้ตลอดเวลา
6. สามารถลามติดไฟ
7. การดูแลรักษายุ่งยาก ทั้งการฉาบผิวและเนื้อวัสดุ
8. ราคาถูก ยกเว้นไม้บางชนิด เช่น 
ไม้สัก ไม้มะค่า
9. มีรูปแบบจำกัด 

 
1. สวยงามคล้ายไม้
2. การติดตั้งเหมือนไม้ แต่ไม่ต้องประณีตเท่างานไม้
3. อายุการใช้งานยาวนานกว่าไม้
4. แมลงและปลวกกินบางประเภท
5. มีการยืด หดตัวของวัสดุต่ำกว่าไม้ 
6. สามารถติดไฟได้
7. การดูแลรักษาง่ายกว่าไม้
8. ราคาถูก
9. มีรูปแบบจำกัด
 
อะลูมิเนียม
ไวนิล
1. สวยงาม แต่ขาดความนุ่มนวล
2. การติดตั้งเป็นการประกอบหน้างาน 
3. อายุการใช้งานยาวนาน แต่ต้องระวังการ
กัดกร่อนจากสารเคมี
4. แมลงและปลวกไม่กิน
5. ไม่มีการยืดหดตัว แต่สามารถเกิดการรั่วซึมบริเวณรอยต่อ
6. ไม่ลามไฟ
7. การดูแลรักษาและความสะอาดง่าย แต่ต้องระวังสารเคมี
8. ราคาสูง
9. มีรูปแบบจำกัด

 
1 . สวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง
2 . การติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว 
3 . อายุการใช้งานยาวนาน
4 . แมลงและปลวกไม่กิน
5 . ไม่ยืดหดตัว และรอยต่อเชื่อมแนบสนิท
6 . ไม่ลามไฟ และเก็บรักษาอุณหภูมิภายในได้ดี
7 . การดูแลรักษาและทำความสะอาดง่าย
8 . ราคาค่อนข้างสูง
9 . มีรูปแบบไม่จำกัดตามแต่ต้องการ